KÍNH QUANG HỌC

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp số lượng lớn các loại vật tư kính quang học dạng tấm, dạng miếng, dạng thanh, dạng lục lăng dùng cho sản xuất sản phẩm quang học

Các mác kính:  LK; LK6; Lk8; LK5; LK7; LK3;LK4; K1;K2; KF6; K3; KF1;  BF1; FK24;BF8; ТК23;TFK11;F6; ТК13;BF27;F1;ТК14…..

Xuất xứ: Nga, Trung Quốc

Để được tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực Quý khách đang sản xuất, vui lòng liên hệ Hotline hoặc Zalo của Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ Đất Việt để được hỗ trợ kịp thời.

Liên Hệ Để Biết Thêm Về Sản Phẩm

+84 – (0)24 – 6674 6063

Skype ID

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp số lượng lớn các loại vật tư kính quang học dạng tấm, dạng miếng, dạng thanh, dạng lục lăng dùng cho sản xuất sản phẩm quang học

Các mác kính:  LK; LK6; Lk8; LK5; LK7; LK3;LK4; K1;K2; KF6; K3; KF1;  BF1; FK24;BF8; ТК23;TFK11;F6; ТК13;BF27;F1;ТК14.....

Xuất xứ: Nga, Trung Quốc

CODE

TYPE

CODE

TYPE

CODE

TYPE

439-688LK1581-647FK24709-547CTK15
470-668LK6582-464BF8717-295TF3
470 685Lk8589-612ТК23728-283TF7
478-655LK5601-661TFK11737-481CTK10
482-663LK7603-379F6740-275TF4
487-700LK3603-606ТК13742-502CTK9
490-651LK4606-439BF27744-504CTK19
498-651K1607-461BF25755-275TF5
500-660K2611-558ТК4755-411ТBF3
500-572KF6612-369F1764-502CTK20
510-633K3612-583ТК16769-259TF15
514-606K14613-345F9778-380ТBF4
515-544KF1613-605ТК14784-263TF13
516-640K8614-400BF21785-256TF12
517-511KF7614-551ТК8785-456CTK16
518-589KF4616-366F2806-253TF10
518-616K19617-540ТК9808-427ТBF9
519-691FK11620-363F13812-374ТBF25
524-549BF1622-531BF11814 334ТBF10
524-567К515622-567ТК20832-430ТBF11
526-601K20624-352F18858 366ТBF8
530-604BK4624-355F8882-335ТBF13
533-554K15624-359F4944-204CTF2
539-596BK6626-391BF12945-226ТBF512
540-448LF12628-593ТК17953 248ТBF14
546-627BK8636-351F201-056-166CTF11
548-458LF10634-367BF241-170 170CTF3
548-539BF4639-482BF13
559-611BK13647-338TF1
560-467LF11648-315TF11522-763ОК1
568-560BK10650-384BF26550-730ОК2
568-629ТК12656-511ТК21 OK4
569-494BF6659-573CTK3529-518OF1
572-574ТК2664-354BF28600-477OF7
575-413LF5671-472BF16601-510OF6
578-411LF7672-322TF2612-440OF3
579-466BF32687-535CTK7650-434OF4
579-538BF7689-311TF8651-431OF8
579-650FK14691-287TF14662-417OF5
579-716FK13692-550CTK12720-352OF9
580-380LF9703-496CTK8

gla TK16 gla BF1 gla BF4 gla CTK8 (1) gla CTK8 gla CTK12 gla CTK16 gla F1 gla F4 gla TF4 gla TK16 gla TK21