ĐẦU NỒI GIẮC CẮM CONNECTER

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đất Việt chuyên cung cấp số lượng lớn các loại LINH KIỆN ĐIỆN TỬ NGA như MICROPHONE; ĐẦU NỒI,GIẮC CẮM; ENCODER; CONNECTOR, ẮC QUY phụ vụ cho Viettel, công nghiệp quốc phòng.

Để được tư vấn chuyên sâu về lĩnh vực Quý khách đang sản xuất, vui lòng liên hệ Hotline hoặc Zalo của Công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ Đất Việt để được hỗ trợ kịp thời.

Liên Hệ Để Biết Thêm Về Sản Phẩm

+84 – (0)24 – 6674 6063

Skype ID

Mô tảMã NSXĐVT
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,M,24PINS,2РМДт30Б24Ш5В1В2РМДт30Б24Ш5В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,26PINS,РОЗЕТКА СШР48П26ЭГ3РОЗЕТКА СШР48П26ЭГ3Chiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,M,9PINS,Вилка ШРГ48П9ЭШ7Вилка ШРГ48П9ЭШ7Chiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,7PINS,РОЗЕТКА ШР28П7ЭГ9РОЗЕТКА ШР28П7ЭГ9Chiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,M,7PINS,Вилка ШР28П7ЭШ9Вилка ШР28П7ЭШ9Chiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,26PINS,Розетка СШР48П26ЭШ3Розетка СШР48П26ЭШ3Chiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,M,32PINS,2РМТ30КПН32Ш1В1В2РМТ30КПН32Ш1В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,32PINS,2РМТ30КПН32Г1В1В2РМТ30КПН32Г1В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,M,26PINS,СШР48П26ЭШ3 ВилкаСШР48П26ЭШ3 ВилкаChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,32PINS,2РМТ30Б32Г1В1В2РМТ30Б32Г1В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,24PINS,2РМДТ30КПН24Г5В1В2РМДТ30КПН24Г5В1ВChiếc
RELAY;27V,5A,4P,ТКЕ54ПД1ТКЕ54ПД1Chiếc
TRANSFORMER;Biến áp xuyến,57x149x51mm,ПКФЛ 671112.530-01соПКФЛ 671112.530-01соChiếc
MOTOR;220/380VAC,2.2KW,945RPM,АИР 100L6E3К2 Т2АИР 100L6E3К2 Т2Chiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,M,24PINS,2РМДт30Б24Ш5В1В2РМДт30Б24Ш5В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,32PINS,2РМТ30КПН32Г1В1В2РМТ30КПН32Г1В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,32PINS,2РМТ30Б32Г1В1В2РМТ30Б32Г1В1ВChiếc
CONN-DIP;CIRCULATOR CONNECTOR,F,24PINS,2РМДТ30КПН24Г5В1В2РМДТ30КПН24Г5В1ВChiếc
SWITCH;Selector Switches,Ko,ПВ2-10ПВ2-10Chiếc
MODULE DIP;Encoder tuyệt đối,16 bit,5V,RS422,Grey Code,-40 TO 85ºC,ЛИР-ДА158А.02-1-T-16-05-RS-3-1-5,0-PЛИР-ДА158А.02-1-T-16-05-RS-3-1-5,0-PChiếc
MOTOR;3 pha 220/380,4KW,6P,Đường kính trục 32mm,АИР 112МВ6 Т2АИР 112МВ6 Т2Chiếc
MOTOR;3 pha 220/380,7.5KW,6P,Đường kính trục 38mm,АИР 132М6 Т2АИР 132М6 Т2Chiếc